ČTENÍ PRO RODIČE ZÁŘÍ 2022

Vítáme vás v novém školním roce!

14. 9. logopedická depistáž – sledujte nástěnky s pokyny

21. 9. schůzka pro rodiče – 17.00 hodin

30. 9. divadlo v MŠ – Oskárek v pohádkové knížce

 

Od 1. 9. 2022 nově školné 1280,- Kč viz. vývěska

Změna výše strávného – web

Komentáře nejsou povoleny