FOND RODIČŮ 2020/2021

FOND RODIČŮ – KULTURNÍ AKCE

 

Vážení rodiče, protože není možné v tuto chvíli organizovat třídní schůzky vzhledem k epidemiologické situaci, nemůžeme přímo společně dohodnout výši částky příspěvku do fondu rodičů. Ten je využíván k úhradě doplňkové činnosti školy. Jsou to především kulturní akce a společné oslavy (např. Vánoce, konec školního roku apod.).

I přesto, že nemůžeme předvídat vývoj opatření, dále máme naplánovaná divadelní představení, organizovaná ve škole, která jsou potřeba hradit z fondu rodičů.

Žádáme vás o zaslání 500.- Kč na I. pololetí tohoto školního roku.

Peníze zašlete na účet číslo: 020001-0292683359/0800

Variabilní symbol stejný jako při platbě „školného“.

Termín splatnosti: 30.10.2020

 

Děkuji za spolupráci. Drbohlavová

 

Komentáře nejsou povoleny