Informace školy o jejích aktivitách v rámci Místního plánu rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10 (MAP)

Informace školy o jejích aktivitách v rámci Místního plánu rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10 (MAP)

 

◾Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

◾Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

 

 

Naše mateřská škola se zapojila do aktivit MAP II.

  1. února 2020 proběhlo na nově otevřeném pracovišti Nad Vodovodem – Chotouňská první setkání v rámci Ředitelské akademie.

Ředitelka školy provedla účastnice setkání po nové budově a seznámila je s průběhem stavby a náročnou přípravou k zahájení provozu. V bohaté diskusi se podělila o zkušenosti s mimořádným zápisem, sestavováním pracovního týmu, zařizováním pracoviště a dalšími plány do budoucna.

Současně seznámila kolegyně s vizí školy a základními myšlenkami školního vzdělávacího programu.

Hlavním zaměřením školy je prevence sociálně patologických jevů. Inspirací a hlavním stavebním kamenem je publikace PhDr. Jana Svobody, který je dlouholetým supervizorem školy a jedním z hlavních školitelů pedagogického týmu a současně zájemců z řad rodičů. Kniha Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku byla nabídnuta všem, které se s ní ještě nesetkaly.

V současné chvíli se škola prostřednictvím MAPu II a výzvy 48 uchází o získání finančních prostředků na vybudování venkovní učebny, kterou chce využít k rozvoji dětí v oblasti enviromentální a polytechnické a dalším edukativním činnostem, které je možné realizovat venku.

Celé znění článku

Komentáře nejsou povoleny