Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2018 – 2019
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 

1. Děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 10, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku-podle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 10 – podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 

Praha, 21.3.2018

Martina Drbohlavová
Ředitelka školy