Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2019 – 2020
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 

1. Děti s trvalým pobytem v  Praha 10 s povinností předškolního vzdělávání od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne věku pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
2. Dítě s trvalým pobytem v Praze 10, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně čtvrtého roku.Seřazení podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

3.Dítě s trvalým pobytem v Praze 10, které  do 31.8.2019 dosáhne nejméně třetího roku.Seřazení podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

 

Praha, 25.2.2019

Martina Drbohlavová
Ředitelka školy