Stravování

 STRAVOVÁNÍ

 

  • škola má vlastní kuchyň bez jídelny, děti se stravují ve svých třídách.
  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů
  • do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo, ryby, luštěniny, bio potraviny
  • pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
  • děti do jídla nenutíme, ale učíme je vše ochutnat a naučit je zdravému stravování
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

Stravné

 

Účet číslo: 019 – 2000749379 / 0800

Variabilní symbol: totožný s v.s. platby „ školného “

Specifický symbol: 222

 

 

Částka: 814,- Kč ( Celodenní 37,- Kč )

770,- Kč ( Polodenní 35,- Kč )

Děti s odkladem školní docházky: 858,- Kč  ( 39,- Kč )

 

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce!!!

Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. Řád školy ) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 8 hodin:

Pokud není dítě včas omluvené, počítá se první den nepřítomnosti jako neomluvené a rodiče musí za tento den stravné uhradit!

Školní kuchyně

 

Úřední hodiny hospodářky:

 

–         St –      7:30 – 10.00    12:45 – 17:00

–         Čt –       7:30 – 10:30     12:45 – 14:00

 

 

Termíny pro výběr záloh na školní rok 2018 – 2019