Školní vzdělávací program

RADOST, TVOŘIVOST, PARTNERSTVÍ

Cíl: radostné, hravé, tvořivé, zvídavé samostatně myslící a rozhodující se dítě, schopné mezilidských vztahů, orientující se na skutečné hodnoty.

 

MOTTO: Jdi napřed, jdu za tebou!  (J.A.Komenský)

Snažíme se dětem připravit zajímavou, stimulující, dobrodružnou, rozmanitou, inspirující, povzbuzující cestu, na které se setkají samy se sebou, s vrstevníky. Naváží krátkodobé i dlouhodobé vztahy, zažijí úspěchy i neúspěchy, naučí se, že největší chybou je bát se chybu udělat, objeví co se děje v jejich blízkosti v přírodě, ve společnosti, jak žili jejich předkové. Naučí se pracovat samostatně, ve skupině, s rozmanitými materiály, ponoří se do světa fantazie. Naším cílem je, aby na konci této tříleté cesty stál člověk, který se nebojí být sám sebou a má chuť a touhu objevovat vše nové-zažívat, prožívat a učit se. Na této cestě ho učitelka provádí, podporuje a jistí.

 • Akcentace:
  • estetická výchova
  • lidové tradice a rituály
  • otevřená komunikace
  • mateřský jazyk
 • Doplňkové aktivity:
  • divadla
  • besedy
  • koncerty
  • předplacený výcvik
  • výlety
  • školy v přírodě
  • logopedická prevence
 • Zájmové aktivity pro děti rok před zahájením školní docházky
  • vedou výhradně učitelky školy
  • sportovní
  • hudebně-pohybové
  • výtvarné
  • flétna