ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče, pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, formální postup je tento:

  1. Objednáte své dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny

( Učiňte tak v případě, že o odkladu skutečně vážně uvažujete. V této chvíli, díky pandemické situaci nemohly být depistáže provedeny v MŠ , musí se realizovat v poradnách individuálně a ty jsou přetížené. Vyčkejte i na pozdější termín. V případě, že nebudete mít vyjádření poradny v termínu zápisu do ZŠ, neděste se, můžete dodat do ZŠ podklady později. Konkrétní podmínky si dohodnete na příslušné základní škole.)

  1. Nahlaste termín vyšetření v PPP učitelce, která poskytne poradně součinnost – zašle dotazník upřesňující informace o úrovni dovedností, vědomostí a návyků dítěte z pohledu pedagogické diagnostiky.
  2. Po absolvování vyšetření se s doporučením PPP (případně bez něho, když budete mít dohodnutý pozdější termín) dostavíte s dítětem k zápisu do ZŠ (sledujte informace svých ZŠ-forma zápisu bude stanovena dle epidemiologických opatření),

kde požádáte o odklad školní docházky. Vyjádření ředitele ZŠ dostanete písemně formou Rozhodnutí o odkladu školní docházky, jehož kopii odevzdáte v mateřské škole, pokud ji dítě bude nadále navštěvovat(je možné absolvovat rok OŠD v přípravné třídě ZŠ dle doporučení PPP).

POZOR! Do 30.4.2021 nahlaste v MŠ, že Vaše dítě bude mít odklad školní docházky, abychom mu zachovali místo. Tuto informaci potřebujeme i pro stanovení volné kapacity školy pro následující školní rok.

Pokud máte pochybnosti, zda odklad ano či ne, oslovte svoji učitelku a požádejte o konzultaci. Můžete požádat o konzultaci i v případě, že odklad neplánujete, abyste měli přehled, co je případně třeba ještě do konce školního roku „dotáhnout“, na co se zaměřit.

V případě nejasností, doplnění informací zasílejte dotazy na email školy.

Komentáře nejsou povoleny