PŘEDŠKOLÁCI DO ŠKOLY 12.4.2021 — INFORMACE

Vážení rodiče, oznamujeme, že od 12.4.2021 je v provozu MŠ Hřibská (obě její pracoviště) pro děti jeden rok před zahájením docházky do ZŠ („předškoláky“), dále pro děti vybraných profesí dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021. bod 1/14, viz. www.mzcr.cz.
  • Provoz jen pro předškoláky.
  • Děti mohou do školy bez roušek
  • Děti budou testovány dvakrát týdně –pondělí a čtvrtek (případně během týdne v prvním dni nástupu)
  • S ohledem na zajištění alespoň částečné pohody při testování, budete moci své dítě testovat samy (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy)
  • V den testování je třeba počítat s časovou reservou cca 15-20 minut na test.
  • Po příchodu do areálu MŠ bude vyznačen prostor vyhrazený pro provádění testů, tam dle instrukcí přítomného pověřeného pracovníka školy otestujete své dítě
  • Dítě s negativním testem si převezme pracovník školy a odvede ho třídy, rodiče nebudou mít do budovy přístup
  • Při vyzvedávání si zazvoníte na příslušnou třídu a dítě vám přivedeme před budovu
  • V případě, že nebudete souhlasit s testováním dítěte, nebude přijato k docházce. Bude na něj nahlíženo, jako když je nemocné. Viz. nařízení MŠMT níže.

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT dle kterých se musíme řídit naleznete zde     https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Všechny učitelky, asistentky a provozní pracovnice školy udělají vše proto, aby se děti cítily v nestandardních podmínkách co nejlépe.

V zájmu všech zúčastněných, zejména dětí Vás žádáme o maximální spolupráci. Děkujeme

ŽÁDOST O INFORMACI 

Prosíme rodiče, kteří plánují ukončení docházky v MŠ Hřibské (obě pracoviště) z důvodu odchodu do ZŠ, či jiného důvodu, vyplňte formulář

  DOHODA O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

a elektronicky zašlete na omluvy@skolkahribska.cz. 

Předškoláci, kteří nastoupí 12.4.2021 presenčně do MŠ, dostanou formulář v tištěné podobě. Nevyplňují rodiče, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky . Počet odcházejících dětí limituje kapacity pro přijetí nových uchazečů pro školní rok 2021/2022. 

Děkujeme za spolupráci

 

 

Komentáře nejsou povoleny