PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, KTEŘÍ SE NEDOSTAVILI NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU!

Zahájení školního roku 1.9.2020. Přiveďte své dítě mezi 7,30-8,30.U vchodu do MŠ najdete na jmenném seznamu informaci, do které třídy je dítě zařazeno.Předem se seznamte s adaptačním programem, který je uveřejněn na webu školy.První den dětem přineste pohodlné oblečení na hru ve třídě a přezůvky s pevnou patou.Ostatní informace získáte po nástupu.Pěkné léto!

Komentáře nejsou povoleny