STRAVNÉ- NAVÝŠENÍ OD LEDNA 2022

Stravné
Účet číslo: 019-2000749379/0800
Variabilní symbol: totožný s v.s. platby „školného“,
Specifický symbol: 022
Částka: 950.- Kč ( celodenní 47.- Kč )
750.- Kč ( polodenní 37.- Kč)
Děti s odkladem školní docházky : 980.- Kč ( celodenní 49.- Kč)
Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce
Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena, ( viz.
Řád školy) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení
stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.
Komentáře nejsou povoleny