TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI 2021

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci nebudou probíhat testy školní zralosti v MŠ, tak jako v minulých letech.

Pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, můžete oslovit své třídní učitelky s žádostí o konzultaci, dále kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 10

 tel. číslo: 770 190 439, emailová adresa: rubesova@ppp10.eu

 (Mgr. Rubešová), kde si dohodnete individuální termín vyšetření.

Rodiče, kteří neplánují odklad školní docházky a chtěli by se informovat o výsledcích vzdělávání svého dítěte v souvislosti s nástupem do ZŠ, též mají možnost dohodnout si konzultaci se svými učitelkami.

Doporučujeme tak učinit zejména tehdy, uvažujete-li o návštěvě PPP za účelem posouzení školní zralosti i když o odkladu neuvažujete, protože lze předpokládat, že při tomto mimořádném režimu, mohou být poradny přetíženy.

Individuální vyšetření budou v poradně po předchozím objednání probíhat od začátku března 2021.

Informaci o termínu zápisu do ZŠ získáte na webu městské části nebo jednotlivých škol. K zápisu se musíte dostavit i v případě, že žádáte o odklad školní docházky.

Sledujte informace o zápisu na webu základních škol – kromě jiného tam bude upřesněna i forma zápisu vzhledem k epidemiologické situaci.

ŠKOLNÍ ZRALOST-LETÁK

Komentáře nejsou povoleny