Testy školní zralosti 2022

Vážení rodiče,
námi inzerované testy školní zralosti, které se měly po dohodě s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 konat v mateřské škole, poradna zrušila. Důvodem jsou covidová opatření.
Poradna nabízí individuální vyšetření, která by měla probíhat během měsíce března, dubna, května.
Zde odkaz na objednávkový formulář PPP pro Prahu 10
https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly,
Naši školu má na starosti Mgr. Kateřina Rubešová.
Telefonický kontakt na poradnu: 770 190 493
My nabízíme konzultace ke školní zralosti:
  • Pokud máte o konzultaci zájem, oslovte třídní učitelky a dohodněte s nimi termín konzultace
  • I v případě, že konzultaci nepožadujete, ale uvažujete o odkladu školní docházky, informujte třídní učitelky, poskytnou vám informace o postupu. Dítě musí projít vyšetřením odborného poradenského pracoviště (PPP, SPC), které vyžaduje součinnost školy, proto potřebujeme vědět, kdo do poradny půjde a zároveň, kdo o odkladu školní docházky uvažuje.
Termín pro poskytnutí informace a případné dohodnutí konzultace je 21.1.2022.
Děkujeme za spolupráci
Komentáře nejsou povoleny