Zápis do ZŠ

POZOR, NEZAPOMEŇTE !!!

Zápis do základních škol v Praze 10 proběhne 3. a 4. dubna 2024. Info na webu škol.
K zápisu do spádové základní školy se musíte dostavit s dětmi, které dosáhnou k 31.8.2024 šesti let.

  • Chcete-li ověřit školní zralost svého dítěte navštivte PPP pro Prahu 10.
  • Chcete-li konzultaci v MŠ, požádejte o termín třídní učitelky Vašich dětí.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, oznamte to učitelkám ve své třídě do 30.4.2024.

Odklad školní docházky:

1. Návštěva pedagogické poradna a její doporučení k odkladu ŠD.

2. Doručení doporučení do spádové základní školy kde absolvujete
zápis dle pokynů konkrétní školy.

3. Po obdržení Rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní
docházky jeho kopii doručte do mateřské školy, nejlépe k rukám
třídních učitelek.

Komentáře nejsou povoleny