Akce

Prohlédněte si náš kalendář akcí na měsíc

JÍDELNÍČEK

Jídla pro děti od pondělí do pátku

O NÁS

Chcete vědět více o naší škole?

Chcete dítě přihlásit do naší školky?

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU!!!
Prázdninový provoz zajišťuje pracoviště MŠ Hřibská 1/2102, Praha 10 v termínu od 26.7. do 6.8.2021.
K prázdninovému provozu jsou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci zaslali žádost o přijetí a uhradili úplatu za předškolní vzdělávání (vyjma  „předškoláků“) a stravné.
Vyúčtování případných přeplatků bude provedeno na přelomu srpna a září 2021. Přeplatky budou zaslány na čísla účtů, z nichž byly hrazeny.
Nové žádosti o umístění na prázdninový provoz nepřijímáme (naplněná kapacita).
Rozřazení do tříd bude při nástupu vyvěšeno ve škole.
Informace o provozu školy najdete na webu.
Případné změny v docházce či omluvy nepřítomnosti zasílejte na omluvy@skolkahribska.cz

 

Informace k prázdninovému provozu

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí od 1.9.2021

Všechny základní informace, které potřebujete pro nástup od 1.9.2021, jste obdrželi na schůzce v červnu 2021.

Pro ty, kteří se schůzky neúčastnili:

  • Děti přivedete 1.9. 2021 mezi 8 a 8,30
  • Do které třídy bude dítě zařazeno si přečtete na nástěnce při vstupu do budovy školy
  • V šatně třídy si na nástěnce najdete podle jména dítěte značku, která mu byla přidělena a najdete místo v šatně značkou označené.
  • Dítě se převlékne do oblečení, které mu připravíte pro pobyt ve třídě, přezuje se do bačkor.
  • Oslovíte přítomnou učitelku, které předáte dítě a dohodnete si s ní čas, ve kterém Vám poskytne vstupní informace
  • Dítě si vyzvednete v 10 hodin a s třídní učitelkou dohodnete, jak bude adaptační pobyt probíhat v následujících dnech
  • Pro podrobnější informace Vám během prvních dvou týdnů bude nabídnut termín.
  • V případě, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete, že Vaše dítě předškolní vzdělávání v naší škole k 1.9.2021 nezahájí, oznamte tuto skutečnost na skolka@skolkahribska.cz. Volná kapacita může být nabídnuta jinému uchazeči.
  • Všechny informace a dotazy směřujte na výše uvedenou emailovou adresu.
     
 

  Komu se nelení, tomu se zelení!

Fotogalerie

TAKTO TO U NÁS VYPADÁ

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.