Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- 7. a 10.4.2019 od 17,00 do 18,30 hodin.   !!!OD BŘEZNA 2019 PŘESTÁVÁ BÝT FUNKČNÍ EMAIL PRO OMLUVY ms_hrib@volny.cz a mshrib.zpravyrodice@seznam.cz.!! AKTUÁLNÍ EMAIL PRO OMLUVY: omluvy@skolkahribska.cz Další aktuální kontakty viz. sekce „kontakty“.

Číst více

Akce

čtení pro rodiče 2018/2019

BŘEZEN 7.3. proběhne ve školce Masopust-promyslete s dětmi masopustní masku, nechte se inspirovat tradičními masopustními maškarami-informace najdete na nástěnce v šatně 7.3. přijďte si popovídat s Janem Kršňákem-digidítětem na téma digitální technologie ve výchově a vzdělávání. ÚNOR 12.2. divadlo v MŠ -Jak zlatník ke štěstí přišel 14.2. Testy školní zralosti 18.-22.2. Jarní prázdniny-provoz omezen s ...

Číst více

Letošní rok nás budou provázet skřítci…a to nejen z Prahy…..!

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Evropská unie

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT