O školce

  • Právní forma: příspěvková organizace
  • Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
  • IČO: 48132489
  • Obecná charakteristika 

Mateřská škola provozuje čtyři věkově smíšené třídy ve kmenové škole Hřibská a  čtyři věkově smíšené třídy na odloučeném pracovišti MŠ Nad Vodovodem.
Vybavení školy:
Každá třída má svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zařízení, hernu a přípravnu jídla. Škola má vlastní školní kuchyni, keramickou dílnu a rozsáhlou přírodní zahradu s ovocnými a okrasnými stromy, pískovišti,  houpačkami, mlhovištěm, altánem, vzduchovou trampolínou, vodními hrátkami s naučnou stezkou. Členitost zahrady  umožňuje přirozený pohyb dětí a v zimě bobování.

  • Schválený rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 10 – Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 dle zákona 250/2000 Sb. naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10

 

 

  GDPR

Informace O Zpracování OÚ Web MŠ Hřibská

 

MÍSTNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 (MAP II)

 

Informace školy o jejích aktivitách v rámci MAP II

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY