O školce

Základní informace o školce MŠ Hřibská

 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
 • IČO: 48132489
 • Obecná charakteristika 

Mateřská škola provozuje čtyři věkově smíšené třídy celodenním provozem. Každá třída má svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zařízení, hernu a přípravnu jídla.
Škola má vlastní školní kuchyni, keramickou dílnu a rozsáhlou přírodní zahradu s ovocnými a okrasnými stromy, pískovišti, houpačkami, mlhovištěm, altánem, vzduchovou trampolínou, vodními hrátkami s naučnou stezkou. Členitost zahrady umožňuje přirozený pohyb dětí a v zimě bobování.

 • Organizace vzdělávání, provoz

Provoz školy:

7:00-17:00 hodin

 • 7:00-8:30 hodin přivádění dětí, spontánní činnosti
 • 8,30 – 10.00 přesnídávka, řízené činnosti
 • 00 – 12,00 pobyt venku
 • 12,00 oběd
 • 12:30-13:00 vyzvedávání dětí po obědě
 • 00 – 14.30 odpočinek
 • 14:30-17:00 odpolední vyzvedávání dětí, spontánní činnosti

      Příchody a odchody mimo uvedenou dobu po dohodě s učitelkou.

 • Adaptace dítěte na podmínky mateřské školy v prvním měsíci docházky probíhá v tomto doporučeném režimu. První dva týdny (10 pracovních dnů) si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě v 10.00 hodin. Následující dva týdny si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě nejpozději po obědě, tj. do 13.00 hodin. Pro období, které následuje, dohodne rodič (zákonný zástupce) dobu pobytu dítěte v MŠ, po konzultaci s třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy. Délka pobytu se dohaduje s ohledem na individuální potřeby dítěte, a to i v průběhu výše uvedeného adaptačního režimu.

 

 • Schválený rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 10 – Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102 dle zákona 250/2000 Sb. naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10.