Kritéria pro přijetí dětí

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2022– 2023
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  1. Děti s trvalým bydlištěm v městské části Praha 10 s povinností předškolního vzdělávání od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne věku pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
  2. Dítě s trvalým bydlištěm v městské části Praha 10 , které do 31.8.2022 dosáhne nejméně čtvrtého roku. Seřazení podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  3. Dítě s trvalým bydlištěm v městské části Praha 10 , které  do 31.8.2022 dosáhne nejméně třetího roku. Seřazení podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

Praha, 2.2.2022

Martina Drbohlavová
Ředitelka školy