Stravování

  • škola má vlastní kuchyň bez jídelny, děti se stravují ve svých třídách.
  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů
  • do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo, ryby, luštěniny, bio potraviny
  • pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
  • děti do jídla nenutíme, ale učíme je vše ochutnat a naučit je zdravému stravování
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

Stravné:

Účet číslo: 19 – 2000749379 / 0800

Variabilní symbol: totožný s v.s. platby „ školného “

Specifický symbol: 222

 

Částka:      1232,- Kč (celodenní 56,- Kč)

                    968,- Kč (polodenní 44,- Kč)

                    Děti s odkladem školní docházky: 1276,- Kč (celodenní 58,- Kč)

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce!!!

 

Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena ( viz. Řád školy ) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období. Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 8 hodin:

Pokud není dítě včas omluvené, počítá se první den nepřítomnosti jako neomluvené a rodiče musí za tento den stravné uhradit!

 

Školní kuchyně:

Úřední hodiny hospodářky:

St – 8:00 – 10.00    12:45 – 14:00   Mš  Nad Vodovodem

Čt – 8:00 – 10:30    12:45 – 14:00  Mš Hřibská

Osobní schůzky po předchozí písemné  (e-mail) domluvě. Děkujeme