Platby

Školné

Školní rok 2018-19 úplaty za předškolní vzdělávání 1000 Kč.

Číslo účtu: 019-2000749379/0800

Splatnost do 5. dne příslušného měsíce.

variabilní  symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

specifický symbol 111

 

Stravné

číslo účtu: 019-2000749379/0800

Splatnost do 5. dne příslušného měsíce.

variabilní  symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

specifický symbol 222

Záloha na stravné:

814.- Kč ( celodenní 37.- Kč )

770.- ( polodenní 35.- Kč )

Děti s odkladem školní docházky:  858.- Kč ( 39.- Kč )

 

Příspěvek do fondu rodičů

Výše příspěvku je stanovena na schůzce rodičů na počátku školního roku.

číslo účtu: 292683359/0800

variabilní  symbol: dítě obdrželo při nástupu do mš

Splatnost: do 31.10. I pololetí částka 500Kč (!!!POZOR!!!Platí pouze rodiče NOVĚ příchozích dětí,tj. nástup v září 2018)

do 28.2. II.pololetí……… (upřesníme v roce 2019)