Author: MŠ Hřibská

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY SE BUDOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22  otevírat: V Rybníčkách Olešská U Vršovického nádraží Eden Břečťánová   v případě zájmu/převisu zájemců je možné otevřít třídu v ZŠ Roháčových kasáren Zápis do přípravné třídy je 5.5.2021 v konkrétní základní škole.
Číst více
Vážení rodiče, oznamujeme, že od 12.4.2021 je v provozu MŠ Hřibská (obě její pracoviště) pro děti jeden rok před zahájením docházky do ZŠ („předškoláky“), dále pro děti vybraných profesí dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021. bod 1/14, viz. www.mzcr.cz. Provoz 
Číst více
Vážení rodiče, pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, formální postup je tento: Objednáte své dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny ( Učiňte tak v případě, že o odkladu skutečně vážně uvažujete. V této chvíli, díky pandemické situaci nemohly být depistáže provedeny v MŠ , musí se 
Číst více
Čtení pro rodiče-březen 2021                                                                                    9.3. Oskárek na cestách – divadlo v MŠ   16.3. Vodník ženichem – divadlo v MŠ   24.3. ÁÁÁ atlas – ten se má – divadlo v MŠ   25.3. Vítání jara – na školní zahradě, letos opět bez rodičů☹   
Číst více
Čtení pro rodiče-únor 2021       2.2. Vystoupení s pejskem Edou   10.2. Babička Chrota vypráví – pohádka s hudebním nástrojem   16.2. Princezna se zlatou hvězdou na čele   17.2. MASOPUST u nás   Konání kulturních pořadů v MŠ se může aktuálně změnit 
Číst více
Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci nebudou probíhat testy školní zralosti v MŠ, tak jako v minulých letech. Pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, můžete oslovit své třídní učitelky s žádostí o konzultaci, dále kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 10  tel. číslo: 770 190 439, emailová adresa: rubesova@ppp10.eu 
Číst více
Vážení rodiče, příspěvek do fondu rodičů na II. pololetí školního roku 2020/2021 zatím nebudeme vybírat. V případě potřeby posílit fond v důsledku změn epidemiologických opatření vás budeme informovat. Děkujeme
Číst více
I v těchto časech nezapomínáme na projekt Mezi námi a babičkám a dědečkům z domova seniorů Rektorská jsme poslali tří-královské poselství……
Číst více
Vítáme Vás v novém roce a přejeme hlavně pevné zdraví!     6.1.        Tři králové   8.1.       Jak Vašík přišel k rozumu – divadlo v MŠ   19.1.    Kouzelné představení – divadlo v MŠ     Potvrzení k daňovému přiznání připravíme hromadně a k vyzvednutí bude k dispozici ve kmenových třídách během 
Číst více
  Ani v době adventu nezapomínáme na rozdělané projekty……..”Mezi námi” aneb komunikační balíčky s domovem seniorů….. Děkujeme
Číst více